from blah blah > into 1,2,3

Het coderen van verbatims in meerdere talen

Coding bespaart u de moeite

Het coderen van de antwoorden op open vragen in marktonderzoek is in het algemeen een langdurig en dus kostbaar proces. Maar als u internationaal marktonderzoek doet en te maken heeft met dergelijke open antwoorden - of verbatims - in meerdere talen, kunnen de kosten helemaal uit de hand lopen. Want voordat u kunt gaan coderen moeten de verbatims in al die verschillende talen eerst vertaald worden. Dat kost geld, maar levert nog geen bruikbare resultaten op. Vervolgens kunt u nog eens vele uren gaan zitten te coderen - dat werk moet natuurlijk gebeuren, maar u zou uw kostbare tijd beter besteden als u zich op uw kerntaken kon blijven richten.

Zou het niet enorm helpen zijn als u het hele proces flink kon verkorten? Met SmartCoding kan dat. Stuur ons uw verbatims en wij coderen ze rechtstreeks, zonder een tussenliggende vertaalstap. Zo bespaart u tijd en moeite!

Een bijkomend voordeel is dat er geen betekenis verloren gaat door de tussenliggende vertaalstap.

Code frames

Voor coderen is een werkbare verzameling codes nodig, die gezamenlijk het codeframe worden genoemd. Een groot deel van de antwoorden kan vaak al van te voren worden voorspeld, en deze kunnen dan ook al op voorhand in het codeframe worden opgenomen. Maar als het goed is komen er ook vaak onverwachte antwoorden binnen en om die antwoorden is het juist te doen. Dat is precies waar open vragen voor worden opgenomen. Daar komt bij dat wij ons bewust zijn van het feit dat talige en culturele verschillen leiden tot verschillen in de antwoorden en dat daar dus met beleid mee moet worden omgegaan.

Rekening houden met het bovenstaande kunnen wij het volledige codeframe voor u opstellen, of als u een codeframe aanlevert dan passen wij dat zonodig aan. Natuurlijk gebruiken we voor de verschillende talen binnen een onderzoek één en hetzelfde codeframe.

Onze SmartCoders beheersen zowel de taal waarin het onderzoek is uitgevoerd als de taal waarin het codeframe is opgesteld (meestal Engels), waardoor ze in staat zijn de betekenisnuances in de antwoorden én in het codeframe te begrijpen.

Het komt er in het kort eigenlijk op neer dat u alle gedoe rondom het produceren van codeframes, het coderen zelf, het coördineren van de verschillende codeerders, etc. aan ons overlaat, zodat u zich kunt concentreren op de analyse van de onderzoeksresultaten.

Wat doen wij

Rechtstreeks, meertalig coderen - uiteenlopend van eenvoudige brand name coding (iedere verbatim is een merknaam) tot het coderen van relatief lange, soms van emotie overlopende verhalen, zoals gebruikerservaringen.
Codeframe-management - waaronder inbegrepen het opstellen van codeframes, het waarborgen van de consistentie van de codeframes (hetzelfde codeframe voor alle talen) en het zorgdragen voor een transparante, ondubbelzinnige interpretatie van de codes.
Aansturen van codeerders - wij coördineren het codeerproces om er voor te zorgen dat soortgelijke antwoorden in de verschillende talen zoveel mogelijk van dezelfde code voorzien worden.

Wat het u oplevert
Besparingen in kosten en tijd door het rechtstreeks coderen - in plaats van de antwoorden eerst terug te vertalen en ze daarna te coderen.
Consistentie tussen de talen onderling - de antwoorden op de open vragen worden in één klap van de juiste code voorzien, er is dus geen sprake van betekenisverlies of -verschuiving door een tussenliggende vertaalstap. En alle talen gebruiken hetzelfde codeframe.


Stella Bolscher (CEO)
SmartCoding
Schaapsdrift 15
3739 NE Hollandsche Rading
The Netherlands

Phone +31 (0)30-2761918
E-mail info@smartcoding.bizVVH business translations